วิดีโอ

มาตรฐานอาชีพ สาขาการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

 19-06-2562
472

ตอบโจทย์กระแสการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กับมาตรฐานอาชีพ สาขาการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
vdo-detail