วิดีโอ

ควันหลงจากงาน Street food on tour

 10-04-2562
463

ควันหลงจากงาน Street food on tour ที่จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน ) หรือ สคช. งานที่รวมไว้ด้วยฟู้ดทรัคที่ผ่านการประเมินจนได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และได้รับป้ายสัญลักษณ์ "ร้านนี้มีมืออาชีพ"

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
vdo-detail