วิดีโอ

เป็นเชฟ มืออาชีพได้ไม่ยาก "คุณวุฒิวิชาชีพ ช่วยคุณได้ (Full)

 24-04-2562
474

เป็นเชฟ มืออาชีพได้ไม่ยาก "คุณวุฒิวิชาชีพ ช่วยคุณได้" (Full)

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
vdo-detail