วิดีโอ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

 28-07-2562
321

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการร่วมกันร้องบทเพลง “สดุดีจอมราชา” ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

SITEMAP