video

มีโอกาสแล้ว ก็ต้องมี "มืออาชีพ"

 22-01-2564
107

เมื่อมีโอกาสแล้ว จะสร้างความน่าเชื่อถือให้พร้อมสู้ต่อในต่างประเทศ ก็ต้อง ... "มืออาชีพ" กับ สคช. สิจ๊ะ!!

SITEMAP
vdo-detail-en