video

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อหมอ

 27-01-2564
98

หนึ่งแชร์...หนึ่งกำลังใจ "เพื่อเธอผู้เสียสละ" เพื่อหมอ เพื่อพยาบาล เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคน #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ "เพื่อเธอผู้เสียสละ" ... แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

SITEMAP
vdo-detail-en