จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ ทางด้านคุณธรรมและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบ virtual ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ ทางด้านคุณธรรมและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบ virtual ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/04/2564
2,861 View