จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/09/2565
1,172 View