จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินงานผ่านระบบ e-GP

เม.ย.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินงานผ่านระบบ e-GP

30/04/2561
3,842 View