จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ภารกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ภารกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/05/2565
2,613 View