จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/09/2565
1,180 View