จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก

ก.พ.

รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก

08/02/2566
2,706 View