ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช.ร่วมพิธีเปิดโครงการ “Phenix” จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก

28.06.2567
325 View
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “Phenix” จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร ในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เข้าร่วมในงาน
นายกรัฐมนตรี ระบุว่าโครงการ “Phenix” จะเป็นศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรระดับโลก ที่รวบรวมผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน เป็นหนึ่งใน Platform สำคัญ ที่ทำให้เราต่อยอดการเป็นศูนย์กลางอาหารของภูมิภาค ตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาnหาร ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้าของไทยทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ