ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช.ร่วมเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs คุณวุฒิวิชาชีพ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน รุ่นที่ 3

27.05.2567
297 View
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย คุณผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าว ปฐมนิเทศ และเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs คุณวุฒิวิชาชีพ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน รุ่นที่ 3” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สคช. กับ บสย. ที่ดำเนินการร่วมกันเข้าสู่ปีที่ 3 ที่สามารถปั้นคนในอาชีพให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ทั้งยังช่วยเตรียมความพร้อมให้คนในอาชีพได้มีทักษะในด้านการบริหารบัญชีการเงิน การบริหารจัดการต้นทุน การตลาดการขายแบบออนไลน์ ความรู้ด้าน e-commerce รวมถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียสร้างตัวตนเพื่อเพิ่มยอดขาย ผู้ประกอบการ SMEs นับว่าเป็นหนึ่งในภาคส่วนธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยังเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญของแรงงานในประเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีความเชื่อมั่นว่า เมื่อผู้ประกอบการได้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ จะสามารถมีส่วนช่วยพัฒนากำลังแรงงานของประเทศไทยให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพได้อย่างยั่งยืน
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ