ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช.เดินหน้ายกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

13.06.2567
340 View
สคช.เดินหน้ายกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ เข้าพบนายฮิโรชิ โอคุดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด , นาย นาโอยูกิ มาซูอิ กรรมการ , ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ รองกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบชุบโลหะ และ รศ.สมนึก วัฒนศรียกุล  นายกสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในสถานประกอบการให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ สาขาอบชุบโลหะด้วยความร้อน โดยผู้บริหารบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ให้ความสนใจที่จะร่วมผลักดันบุคลากรในโรงงานให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ เนื่องจากกระบวนการอบชุบโลหะ ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง และมีบริษัทโตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายใน และให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการฝึกอบรมในสายงานอบชุบโลหะด้วย
ดร.นิพนธ์ ยังได้นำเยี่ยมชม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ และสายการผลิต พร้อมระบุว่าสนใจการเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม และองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ สาขางานอบชุบโลหะด้วยความร้อน (Heat Treatment) และต้องการผลักดันให้พนักงานได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพนักปฏิบัติการในกระบวนการอบชุบโลหะด้วยความร้อน นักตรวจสอบในกระบวนการอบชุบโลหะด้วยความร้อน และนักจัดการในกระบวนการอบชุบโลหะด้วยความร้อน เพื่อการปรับค่าตอบแทน สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองต่อไป
สำหรับบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ดำเนินธุรกิจให้บริการอบชุบโลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ (HEAT TREATMENT) ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 1,200 คน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ