ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

ครั้งแรกของโลก! กับการประเมินอาชีพควาญช้าง

28.08.2566
1,162 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ จังหวัดลำปาง การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาชีพควาญช้าง มีควาญช้างเข้ารับการประเมิน 12 คน

นสพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช หรือ หมอต้อม หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ บอกถึงภาพรวมการประเมินว่าผู้ที่เข้ารับการประเมินส่วนใหญ่มีทักษะที่ดี หลายคนความสามารถเกินระดับ 2 ของการประเมิน แต่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการหันมาให้ความสนใจสร้างมาตรฐานอาชีพควาญช้างซึ่งเป็นอาชีพที่ถ่ายทอดประเพณี วัฒธรรมที่เทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่ได้ และหากรัฐบาลมุ่งให้ความสำคัญก็สามารถผลักดันให้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้ เพราะนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญและมีความชื่นชอบช้างเป็นอย่างมาก และจะช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้นได้เช่นกัน

สำหรับการประเมินอาชีพควาญช้างระดับ 2 สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาชีพควาญช้าง ระดับ 2 คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ จะประกอบด้วย มีความรู้และทักษะในการดูแลเลี้ยงช้าง สามารถดูแลสุขอนามัยของช้าง มีทักษะในการทำความสะอาดช้าง สามารถตรวจสภาพทั่วไปของช้าง ผิวหนัง และร่องรอยบาดแผล หรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับช้าง

นอกจากนี้มีทักษะในการจัดหา จัดเตรียมอาหารและน้ำให้ช้าง มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารของช้าง การเก็บรักษาอาหารช้าง สามารถสังเกตความผิดปกติในการกินอาหารและน้ำของช้างได้

รวมทั้ง สามารถดูแลที่อยู่อาศัยของช้าง มีความรู้ในการเลือกที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของช้าง สามารถเลือกสภาพพื้นที่ทำเลในการผูกล่ามช้างได้อย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตัวช้างและมนุษย์ด้วย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ