ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สกมช.เข้าพบ สคช. หารือแนวทางการบริหารจัดการรายได้ พร้อมยกระดับหน่วยงานภาครัฐรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

16.06.2566
6,464 View
สกมช.เข้าพบ สคช. หารือแนวทางการบริหารจัดการรายได้ พร้อมยกระดับหน่วยงานภาครัฐรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. นำโดย พลเอกสุชาติ วงษ์มาก ผู้เชี่ยวชาญการจัดการองค์กร เข้าพบ นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อศึกษาดูงานแนวทางกระบวนการจัดหาแหล่งเงินทุน รายได้ของหน่วยงาน อาทิ แนวทางการรับ-จ่าย การบริหารรายได้ กลยุทธ์องค์กรกับการบริหารรายได้ การจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลงานองค์การมหาชน และแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ที่มีผลการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นกลุ่มที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับบุคคล ไปจนถึงระดับประเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมทำงานร่วมกันกับ สกมช. อย่างต่อเนื่อง ทั้งความร่วมมือผ่านแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem หรือ EWE รวมถึงการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้าน Cyber Security
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ