ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช. ร่วม มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ และสมาคมการศึกษานอกเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) เปิดหลักสูตรปริญญาตรี การจัดการนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย นำคุณวุฒิวิชาชีพ เทียบวุฒิทางการศึกษา นำร่องแห่งแรก

26.06.2567
372 View

สคช. ร่วม มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ และสมาคมการศึกษานอกเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) เปิดหลักสูตรปริญญาตรี การจัดการนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย นำคุณวุฒิวิชาชีพ เทียบวุฒิทางการศึกษา นำร่องแห่งแรก

นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมงานเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ยกระดับวิชาชีพ สำหรับครูผู้สอนเสริมสวย ช่างมืออาชีพ ผู้ประกอบการ ทางด้านอาชีพเสริมสวยและความงาม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมการศึกษานอกเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาท โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวถึงการต่อยอดจากคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าสู่โลกของการศึกษาว่า หลักสูตรนี้เป็นโครงการนำร่องแห่งแรก ที่ผู้เรียนคือผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงอาชีพเสริมสวย และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบัน ซึ่งมีความต้องการจะได้รับวุฒิทางการศึกษา เมื่อสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ จะใช้เวลาเรียนอีกเพียง 1 ปีเศษ เมื่อจบการศึกษา ก็จะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี เรียกว่าเป็นโครงการที่ลดระยะเวลาในการเรียน ผ่านประสบการณ์การทำงาน ด้วยการนำคุณวุฒิวิชาชีพมาเป็นใบเบิกทางนั่นเอง

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ