ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. พลิกโฉม สู่เส้นทางใหม่ในการให้คุณวุฒิวิชาชีพ เปิดช่องให้คุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับกำลังคนของประเทศ

05.09.2566
1,843 View
สคช. พลิกโฉม สู่เส้นทางใหม่ในการให้คุณวุฒิวิชาชีพ เปิดช่องให้คุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับกำลังคนของประเทศ
5 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานคร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ระดมพล จัดงาน “พลิกโฉมองค์กรรับรอง สู่เส้นทางใหม่ในการให้คุณวุฒิวิชาชีพ” ชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กรรับรองเพื่อการรับรองกำลังคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ หลังมีการปรับหลักเกณฑ์ข้อบังคับใหม่เปิดช่องในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพใหม่ถึง 6 ช่องทาง โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้แทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หรือ CB, ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินองค์กร (Assessor) ผู้แทนองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง รวมถึงตัวแทนจากองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม เข้าร่วมในงาน
นายนคร กล่าวว่า ปัจจุบัน สคช. มีองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวม 318 แห่ง ในทุกภูมิภาค มีผู้ตรวจประเมินองค์กร หรือ Assessor จำนวน 1,547 คน สามารถผลักดันให้กำลังแรงงานของประเทศได้รับคุณวุฒิวิชาชีพแล้วถึง 177,012 คน การประชุมในวันนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปรับตัวพร้อมรับตามแนวทางการดำเนินงานที่เปิดช่องทางให้กำลังคนมีโอกาสได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาองค์กรไปเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีสถาบันให้การรับรองหลักสูตรนั้นๆ จนท้ายที่สุดกำลังแรงงานที่อยู่ในทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างสูงสุด
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บอกว่าการประชุม“พลิกโฉมองค์กรรับรองสู่เส้นทางใหม่ในการให้คุณวุฒิวิชาชีพ”ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2565 และข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2566 และเงื่อนไขใหม่ในการให้คุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำหรับผู้แทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการรับรองคนตามมาตรฐานอาชีพต่างๆ การดำเนินงานของสถาบัน ที่ไม่หยุดนิ่ง ได้มีการพัฒนากระบวนการ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งการพลิกโฉมสำคัญเพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างความมั่นใจในการรับรองคน ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงอีกบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนก็คือการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ฝึกอบรม เพื่อให้สอดรับกับโลกปัจจุบันที่ผู้คนมุ่งหน้าสู่การพัฒนาตนเอง ที่อย่างน้อยเราจะรู้เท่าทัน AI ที่กำลังเข้ามาแทนที่ได้อย่างไร นี่จึงเป็นอีกภารกิจสำคัญที่องค์รับรองสามารถพัฒนาไปเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการฝึกอบรมได้
ขณะที่ช่วงการเสวนาในหัวข้อ “การยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพ สู่เส้นทางมืออาชีพ” ซึ่งได้มีการกล่าวถึงแนวทางการทำงานที่ปรับเปลี่ยนของ สคช. โดยหนึ่งภารกิจที่สำคัญ ก็คือการจับมือกลุ่มอุตสาหกรรมหลักภาคการบริการ และสถานประกอบการ ในการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพ และนำไปพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยมีนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย นางสาว วิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชนธนาคารออมสิน และนางสาวภัทรา ศรีสุวรรณาสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผู้นำและจัดการเรียนรู้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมในการเสวนา
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ