ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ พบปะผู้บริหารบริษัท ดานิลี่ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง เป็นบริษัทผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมเหล็กทั้งระบบ

27.05.2567
302 View
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ พบปะผู้บริหารบริษัท ดานิลี่ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง เป็นบริษัทผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมเหล็กทั้งระบบ
โดยมี คุณยงยุทธ รักษาพล Section Manager และคุณขนิษฐา คะสีทอง HR Supervisor ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งบริษัท ดานิลี่ จำกัด มีบุคลากร กว่า 900 คน ทั้งในสายช่างการผลิต อาทิ ช่างเชื่อม ช่างแมคคาทรอนิกส์และ เจ้าหน้าที่สนับสนุนภายในสำนักงาน เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา ทั้งยัง มีความสนใจที่จะร่วมมือกับสถาบัน ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะ ทักษะ ของบุคลากรให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เนื่องจากช่างจำนวนมาก สั่งสมประสบการณ์การทำงานมายาวนาน แม้ว่าจะไม่ได้มีวุฒิทางด้านการศึกษาที่ตรงกับงานที่ทำในปัจจุบัน จึงหวังว่าจะสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ