ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. หนุนนโยบายรัฐบาล ดันสตรีทฟู้ดขึ้นแท่น soft power ประเดิมมอบป้ายมืออาชีพการันตีมาตรฐานผู้ประกอบอาหารถนนข้าวสาร

15.09.2566
1,976 View
สคช. หนุนนโยบายรัฐบาล ดันสตรีทฟู้ดขึ้นแท่น soft power ประเดิมมอบป้ายมืออาชีพการันตีมาตรฐานผู้ประกอบอาหารถนนข้าวสาร
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ 1 กรุงเทพมหานคร นางสาวญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมผู้ค้าหาบเร่แผงลอยถนนข้าวสาร และ นางสาวกัญณัฐสินี ธีร์วุฒิพร Miss Tourism World Thailand 2021 ร่วมมอบป้ายมืออาชีพให้ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี หรือสตรีทฟู้ด ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาชีพจำนวน 42 คน จาก 34 ร้านค้า
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ กทม. และธนาคารออมสิน จัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับผู้ค้า ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีถนนข้าวสาร ซึ่งป้ายมืออาชีพจะเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานการปรุง ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยว ซึ่งถนนข้าวสารเป็นแลนด์มาร์กของกรุงเทพมหานคร ที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมา การส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาหารสตรีทฟู้ดปรุงอย่างมีมาตรฐาน มีช่องทางในการพัฒนาความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพต่อยอดการเรียนรู้ และแหล่งเงินทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในครัวเรือน โดยเฉพาะเป็นการผลักดันให้อาหารไทยเป็น Soft Power ของไทยที่ดังไกลไปทั่วโลก อันจะเป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศตามแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ประธานชมรมผู้ค้าหาบเร่แผงลอยถนนข้าวสาร กล่าวว่า ถนนข้าวสาร แม้จะเป็นถนนเล็กๆ สายหนึ่ง แต่กลับเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็กเกอร์ชาวต่างชาติ เต็มไปด้วยอาหารสตรีทฟู้ดที่ขึ้นชื่อมากมาย ความสะอาด ปลอดภัย ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ป้ายมืออาชีพจะเป็นการยกระดับผู้ประกอบการอาหารสตรีทฟู้ด ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามระเบียบของ กทม. รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโภค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ผู้ที่ผ่านการประเมินเป็นมืออาชีพสตรีทฟู้ด สามารถนำประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองสมรรถนะ เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน ตามโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสินเชื่อสตรีทฟู้ด กับธนาคารออมสินได้ โดยที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติสินเชื่อให้กับมืออาชีพ ไปแล้วกว่า 2,400 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในทุกอาชีพ มีโอกาสต่อยอดในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นได้
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ