ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. - กรมพัฒฯ ขึ้นเหนือ แจงแนวทางการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ กับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ยกระดับกำลังแรงงานให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

19.07.2566
4,365 View

สคช. - กรมพัฒฯ ขึ้นเหนือ แจงแนวทางการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ กับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ยกระดับกำลังแรงงานให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

18 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมทรีธารา จังหวัดลำปาง นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ชี้แจงแนวทางการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 20 อาชีพ 3 สมรรถนะ ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้ง 17 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

นางสาวจุลลดา กล่าวว่า การให้คุณวุฒิวิชาชีพ กับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 20 อาชีพ 3 สมรรถนะ เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่มีเป้าหมายสำคัญในการนำไปสู่การบริการที่ดีที่สุดให้กับคนในอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพกำลังแรงงานของประเทศ โดยคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถเชื่อมโยงโลกของอาชีพ และโลกของการศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน เรียกได้ว่าเป็นปริญญาทางอาชีพ ซึ่งกลไกของคุณวุฒิวิชาชีพ จะช่วยให้คนทำงานที่มีประสบการณ์ สามารถกลับเข้าสู่การศึกษาได้ สำหรับผู้ที่มีงานอยู่แล้วก็มีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น และยังมองเห็นเส้นทางการพัฒนาตัวเอง และความก้าวหน้าในอาชีพได้อีกด้วย 

นายสมชาติ กล่าวว่า การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ แนวทางการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ได้มีการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงาน ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น สร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับกําลังแรงงานไทยสู่ ระดับสากล รองรับกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีต่อไป

สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 20 อาชีพ 3 สมรรถนะ อาทิ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เป็นต้น ทั้งนี้สามารถยื่นขอคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ โดยดาวโหลดน์แบบฟอร์ม ปคร.007 ที่ www.tpqi.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนส่งมาที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือส่งมาที่ E-mail : [email protected] ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-3733922

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ