ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 232 พนักงาน AAT สถานประกอบการแห่งแรกของประเทศ ที่ยกระดับบุคลากรให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพในสถานประกอบการ

30.05.2566
3,024 View
สคช. มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 232 พนักงาน AAT สถานประกอบการแห่งแรกของประเทศ ที่ยกระดับบุคลากรให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพในสถานประกอบการ
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้พนักงาน ของบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AAT บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ด และมาสด้า จำนวน 232 คน ในอาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ช่างซ่อมสีรถยนต์ ช่างปรับประกอบ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ และครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่ง AAT เป็นสถานประกอบการต้นแบบที่ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีนายเคนอิจิโร ซารุวาตาริ ประธานบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร สคช. นายสถิรยุทธ แสงสุวรรณ รองประธานบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคล AAT และคณะผู้บริหารของ AAT ร่วมในพิธี
นายสุรพล กล่าวว่าเป็นก้าวสำคัญที่สถานประกอบการขนาดใหญ่ ให้การยอมรับและใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพมีศักดิ์และสิทธิเทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษา ช่วยลดค่าเสียโอกาสในการมีงานทำ โดยสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ก่อน และสามารถกลับไปเข้ารับคุณวุฒิทางการศึกษาได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือแม้กระทั่งรับค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงาน ในขณะที่สถานประกอบการก็จะลดต้นทุนในการพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ แต่ได้พนักงานที่มีศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้บริหารและพัฒนามาตรฐานอาชีพตามเป้าหมายต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อทำให้กำลังแรงงานไทยมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นายเคนอิจิโร กล่าวว่า AAT แม้จะเป็นบริษัทข้ามชาติแต่เป็นสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้พนักงาน มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ Up Skill และ Re Skill ซึ่งหากพนักงานมีทักษะที่เพิ่มสูงขึ้น ก็จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งสถานประกอบการเอง และตัวพนักงาน เพราะคุณวุฒิวิชาชีพคือประกาศนียบัตรที่รับรองโดยหน่วยงานรัฐบาล เป็นการยืนยันว่าพนักงานมีความรู้ ความชำนาญ และเพิ่มโอกาสในการมีงานทำได้เมื่อเขาต้องการไปทำงานที่อื่น
ขณะที่การอบรมอาชีพเสริม ยังเป็นการต่อยอดสร้างอาชีพใหม่นำไปสร้างอาชีพรองรับเมื่อเกษียณอายุ เป็นการเติมเต็มทักษะใหม่ที่เอาความรู้ไปต่อยอดสร้างธุรกิจในอนาคตได้ ที่ผ่านมามีการอบรมอาชีพให้กับพนักงาน AAT ให้กับพนักงานในสายการผลิต รวมไปถึงพนักงานขับรถ พ่อครัว แม่ครัว พนักงานทำความสะอาด และต่อยอดไปถึงคนในครอบครัวอีกเกือบ 400 ชีวิต ด้วยกัน
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ