ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. พร้อมยกระดับคุณภาพมัคคุเทศก์ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

05.10.2566
2,099 View

สคช. พร้อมยกระดับคุณภาพมัคคุเทศก์ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ 

นายวัสน์พล อรรถพรธนเสฐ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เข้าพบนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กับมัคคุเทศก์ไทย โดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้แก่นักท่องเที่ยว 

นายวัสน์พล ระบุว่า สิ่งที่น่ากังวลสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ในปัจจุบันคือ ความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความถูกต้อง และภาษา โดยเฉพาะมัคคุเทศก์รุ่นใหม่ที่หลายคนแม้จะมีการทดสอบได้บัตรมัคคุเทศก์ แต่ความรู้ที่ไม่เพียงพอส่งผลต่อการให้บริการ ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไม่ครบถ้วน รวมถึงมีปัญหาการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มัคคุเทศก์ไม่พัฒนาคือ Sitting Guide คือคนที่มีบัตรมัคคุเทศก์ แต่ไม่มีความสามารถด้านภาษา ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ และรับจ้างนั่งประจำบนรถ โดยให้ต่างชาติทำหน้าที่มัคคุเทศก์สื่อสารแทน ทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่หากมัคคุเทศก์ที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรัฐ ก็จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นในบริการให้แก่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น นอกจากนี้อยากให้ สคช. จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับทั้งมัคคุเทศก์ที่อาวุโส และช่วงการท่องเที่ยวซบเซาที่อาจทำให้คนในอาชีพต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแทน 

นางสาววรชนาธิป ย้ำว่า ที่ผ่านมา สคช. เปิดกว้างในการให้บริการให้กับผู้ประกอบอาชีพทุกคน ด้วยการจัดอบรมในอาชีพที่หลากหลาย ทั้งระบบออนไลน์ และออนไซต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์หรือคนในอาชีพต่างๆ ก็สามารถเข้าใช้บริการอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะสร้างอาชีพเสริมกับ สคช. ได้ผ่านระบบ E-Training ที่สำคัญ สคช. ให้การรับรองคนในอาชีพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพในหลากหลายอาชีพ ซึ่งมัคคุเทศก์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพอยู่แล้วและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้เกิดการประเมินและรับรองคนกลุ่มนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจในอันดับต้นๆ ของประเทศ และมัคคุเทศก์ก็มีส่วนสำคัญที่จะสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ก็เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย สคช. จึงพร้อมสนับสนุนให้เกิดการรับรองและยกระดับคุณภาพให้แก่มัคคุเทศก์ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ