ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช.ร่วมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงพื้นที่วังช้างอยุธยา แลเพนียด ประเมินสมรรถนะฯ อาชีพควาญช้าง วันแรกเสียงตอบรับดี พร้อมร่วมความยินดีกับวังช้างแลเพนียด ที่ ช้าง "พังจามจุรี" ตกลูกแฝด (เพศผู้-เมีย) คู่แรกของโลก

26.06.2567
363 View
สคช.ร่วมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงพื้นที่วังช้างอยุธยา แลเพนียด ประเมินสมรรถนะฯ อาชีพควาญช้าง วันแรกเสียงตอบรับดี พร้อมร่วมความยินดีกับวังช้างแลเพนียด ที่ ช้าง "พังจามจุรี" ตกลูกแฝด (เพศผู้-เมีย) คู่แรกของโลก
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึง การประเมินสมรรถนะฯ อาชีพควาญช้างที่สัญจรมาทำการประเมิน ณ วังช้าง แลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า สถาบันต้องการที่จะยกระดับควาญช้างที่มีทักษะและประสบการณ์ในอาชีพอยู่แล้วแต่ยังขาดการรับรอง ให้มีความมั่นใจ และสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพ และเป็นการการันตีว่า ควาญช้างในระดับเริ่มต้น คือระดับ 2 เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ในการทำความสะอาดช้าง สามารถตรวจสภาพทั่วไปของช้าง ผิวหนัง และร่องรอยบาดแผล หรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับช้าง มีทักษะในการจัดหา จัดเตรียมอาหารและน้ำให้ช้าง มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารของช้าง การเก็บรักษาอาหารช้าง สามารถสังเกตความผิดปกติในการกินอาหารและน้ำของช้างได้ รวมทั้งสามารถดูแลที่อยู่อาศัยของช้าง สามารถเลือกที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของช้าง เลือกสภาพพื้นที่ทำเลในการผูกล่ามช้างได้อย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตัวช้างและมนุษย์ด้วย
ด้าน นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ซึ่งร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สอบ ในการประเมินครั้งนี้ กล่าวว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เล็งที่จะขยายผลการอบรมมาตรฐานควาญช้างเพื่อเพิ่มการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบให้มากขึ้น โดยจะนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะฯ อาชีพควาญช้างได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีควาญช้างทั่วประเทศ กว่า 4,000 คน ที่มีทักษะในการดูแลช้างอยู่แล้ว ซึ่งหากผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ก็จะยืนยันความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาสัมผัสกับช้างมากยิ่งขึ้น
และโอกาสเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการสถาบัน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด ที่ พังจามจุรี ตกลูกแฝดเพศผู้และเพศเมีย เมื่อวันที่ 7 มิถุยายน ที่ผ่านมา ถือเป็นคู่แรกของโลกที่เป็นแฝดต่างเพศ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ