ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ August Series 2023 พร้อมเป็นผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับมอบโล่เกียรติคุณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ในฐานะองค์กรเจ้าภาพร่วมการจัดงาน Digital HR Forum 2023 (ครั้งที่ 6)

23.08.2566
1,938 View

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ August Series 2023 พร้อมเป็นผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับมอบโล่เกียรติคุณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ในฐานะองค์กรเจ้าภาพร่วมการจัดงาน Digital HR Forum 2023 (ครั้งที่ 6) ภายใต้แนวคิดหลัก Driving Collaboration Between Business and People : Humanizing HR in a Hyper-Digitalized World ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนในการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในกระบวนการจัดการและการให้บริการสาธารณสุข ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักเรื่องคุณค่า และมูลค่าของฐานข้อมูลว่าสามารถพลิกโฉมประเทศได้อย่างไร รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันและเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงการก้าวสู่ยุคโรโบติกส์ และระบบอัตโนมัติที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และประเทศชาติ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ