ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สคช.หารือกับผู้แทนบริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง ซึ่งให้ความสนใจการรับรองมาตรฐานอาชีพในสถานประกอบการ

07.02.2566
5,741 View

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นำทีมหารือกับผู้แทนบริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้ความสนใจการรับรองมาตรฐานอาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งบริษัทสามมิตรฯ เองได้มีการกำหนดกรอบแนวทางการทำงานเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของพนักงานแบ่งเป็นระดับอยู่แล้วถึง 6 ระดับ รวมถึงมีการกำหนดกรอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่ผ่านการทดสอบในระดับต่างๆ เป็นการภายใน จึงมีความต้องการให้ สคช. ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการทบทวนมาตรฐานอาชีพภายในให้เป็นปัจจุบัน และนำไปสู่การรับรองมาตรฐานอาชีพในสถานประกอบการ และยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการทดสอบประเมินเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพได้ด้วย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานในบริษัทสามมิตรซึ่งมีมากกว่า 1,000 อัตรา มีโอกาสได้คุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้น

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ