ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช.-กรมพัฒฯ ลงอีสาน ชูแนวทางการให้คุณวุฒิวิชาชีพ กับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตอกย้ำการร่วมกันพัฒนากำลังแรงงานของไทย

04.07.2566
4,185 View
สคช.-กรมพัฒฯ ลงอีสาน ชูแนวทางการให้คุณวุฒิวิชาชีพ กับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตอกย้ำการร่วมกันพัฒนากำลังแรงงานของไทย
4 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม เลอ แคสเซีย ขอนแก่น นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงแนวทางการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 20 อาชีพ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้บริหารและตัวแทนจาก 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า ที่ผ่านมาทั้ง 2 หน่วยงาน มีข้อตกลงผ่านความร่วมมือในการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานไว้ด้วยกัน เพื่อผลักดันให้กำลังแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถรับคุณวุฒิวิชาชีพได้ ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เทียบได้กับคุณวุฒิการศึกษา อันจะนำไปสู่การยกระดับกำลังแรงงานไทยได้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้งาน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และมีช่องทางในการฝึกอบรม พัฒนาตัวเอง ให้มีศักยภาพในการทำงาน ตอบโจทย์การพัฒนากำลังแรงงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
นายสมชาติ กล่าวว่า งานประชุมสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสามารถส่งต่อข้อมูลให้กับกำลังแรงงานในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญให้กำลังแรงงานได้เห็นถึงคุณค่าของการมีคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพได้ ทั้งนี้เห็นว่า นอกจากกำลังแรงงานใน 20 อาชีพนำร่องแล้ว จะนำไปสู่การขยายผลแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ไปสู่อาชีพอื่นๆ ต่อไป
สำหรับกระบวนการยื่นขอคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ท่านสามารถติดต่อรับแบบฟอร์ม ปคร.007 ด้วยตัวเอง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.tpqi.go.th พร้อมกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม ยื่นพร้อมหลักฐานการผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่งมาที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือส่งเป็นไฟล์เอกสารผ่านทาง E-mail : [email protected] สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-3733922
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ