ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถกแนวทางการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เตรียมเดินสายชี้แจงแนวทาง 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ

29.05.2566
3,663 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถกแนวทางการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เตรียมเดินสายชี้แจงแนวทาง 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาววรชนาธิป จันทนู นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการ นำทีมประชุมคณะทำงานการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3 กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยนายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้ง 4 ภูมิภาค ประกอบไปด้วย ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงหารือแนวทางการยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน และการผลักดันการขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
นายสุรพล กล่าวย้ำว่า ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถมาขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพได้ในระดับต่างๆ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพได้ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้กำลังแรงงานไทยได้รับประโยชน์จากการมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และยังผลักดันให้คุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระบบการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป
สำหรับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 20 อาชีพนำร่อง อาทิ อาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ผู้ประกอบอาหารไทย พนักงานนวดไทย ช่างก่ออิฐ ช่างปูกระเบื้อง ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ช่างเครื่องประดับอัญมณีและรูปพรรณ และช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการสนับสนุน และผลักดันให้กำลังแรงงานได้มีโอกาสได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และเป็นการยกระดับให้กำลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพได้รับการยอมรับ รวมถึงมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ