ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. ยกทีม ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม CSR สานฝัน ปันใจ สู่น้อง

28.03.2565
7,401 View
สคช. ยกทีม ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม CSR สานฝัน ปันใจ สู่น้อง
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวจุลลดามีจุล รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกิจกรรม CSR สานฝัน ปันใจ สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยการเติมเต็มอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์เป็นผู้รับมอบ
นายนคร กล่าวถึงการจัดกิจกรรม สคช. CSR สานฝัน ปันใจ สู่น้องว่า สคช. ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อรอยยิ้ม ให้กับเด็กๆ และเยาวชน โดยการนำศักยภาพของบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ มาประยุกต์ใช้ช่วยเหลือสังคม ด้วยการสานฝัน แบ่งปันอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชน ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเอง พร้อมเติบโตด้วยการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างสุขอนามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
นายสุรพล กล่าวว่า กิจกรรม CSR ในครั้งนี้ ไม่เพียงเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการแบ่งปัน ผ่านกิจกรรมจิตอาสาเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันฯ กับหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับฝีมือแรงงาน และหน่วยงานภาคเอกชน ในการพัฒนาความรู้ และทักษะแรงงาน เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาระบบนิเวศชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน
ภายหลังการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ที่โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์แล้ว คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคช. ยังได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องระบบนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าโกงกาง ที่ท่าปอม คลองสองน้ำ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ก่อนเข้ารับฟังการบรรยาย โดยนายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มอบวุฒิบัตรให้กับพนักงานของ อ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท เเอนด์ สปา ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับ GHA WellHotel พร้อมรับฟังการบรรยายถึง บทบาทของ สคช. ในการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รองรับการยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากล โดยนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก และนางสาวกุสุมา กิ่งเล็ก ผู้บริหาร อ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท เเอนด์ สปา ซึ่งเป็นสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก GHA WellHotel ทั้งนี้เตรียมผลักดันให้เป็นสถานประกอบการต้นเเบบ ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับ GHA WellHotel มากกว่า 10 หลักสูตร เพื่อเป็นการยกระดับ และพัฒนาทักษะ สมรรถนะบุคลากรให้เข้มแข็งมากขึ้น เมื่อบุคลากรมั่นใจทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สถานประกอบการก็จะแข็งแรงมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ