ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “บทบาทของเจ้าหน้าที่สอบในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ”ให้กับเจ้าหน้าที่สอบสังกัดสถาบัน

19.06.2567
363 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “บทบาทของเจ้าหน้าที่สอบในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ”ให้กับเจ้าหน้าที่สอบสังกัดสถาบัน กว่า 50 คน โดยมี นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และมีนายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม
สำหรับเจ้าหน้าที่สอบ มีบทบาทสำคัญในการร่วมตรวจประเมินองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมในแต่ละสาขาวิชาชีพ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ การฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้มีการทำ Workshop การพิจารณาความสอดคล้องตามสถานการณ์ตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำเทคนิคสู่การปฏิบัติงานจริงให้กับเจ้าหน้าที่สอบด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ