ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. จับมือ Certiport สหรัฐอเมริกา ยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสคนไทยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและได้การรับรองเทียบชั้นสากล

20.05.2567
338 View

สคช. จับมือ Certiport สหรัฐอเมริกา ยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสคนไทยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและได้การรับรองเทียบชั้นสากล

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. มีความร่วมมือกับ Certiport, a business unit of NCS Pearson, Inc., บริษัทและผู้พัฒนา IC3 (Certiport) สนับสนุนคนไทยได้การรับรองมาตรฐานสากลด้านดิจิทัล 

นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Certiport, a business of NCS Pearson, Inc. สหรัฐอเมริกา โดยมี Mr.Jeffrey Lewis Vice President, APAC Business Development Certiport และ Mr.Mandaar Barve Regional Manager, India and Southeast Asia Certiport เข้าร่วมในพิธีลงนาม โดย Certiport, a business of NCS Pearson, Inc.  ผู้นำศูนย์ทดสอบทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทุกประเทศยอมรับ และเป็นบริษัทและผู้พัฒนา IC3 Digital Literacy Certificate หรือ การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยสาระสำคัญของความร่วมมือ เป็นไปเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ นักศึกษา ประชาชนคนไทย ร่วมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของ สคช. โดย Certiport เป็นผู้จัดหาแพลตฟอร์มเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน การแก้ไขปัญหา รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพด้านดิจิทัล 

นางสาวจุลลดา ระบุว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการยกระดับอีกขั้นในภารกิจการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ โดยเฉพาะทางด้านดิจิทัล ที่เป็นการการันตีความเป็นมาตรฐานสากล เพราะมาตรฐานจาก Certiport เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ว่าผู้ที่ได้การรับรองเป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมได้อย่างแท้จริง การนำมาตรฐานของ Certiport มาใช้เป็นสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยที่ถือ certificate ของ Certiport สามารถรับหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงานจากสถาบันได้ด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ Certiport จะทำหน้าที่เป็นหน่วยให้บริการฝึกอบรม เพื่อนำไปสู่การรับรองทักษะด้านดิจิทัล โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบโดย Certiport ก็สามารถรับหนังสือรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ในคราวเดียวกัน รวมถึงยังสามารถเก็บสะสมสมรรถนะเพื่อนำไปสู่การรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพได้ในอนาคต ผ่านการใช้แพลตฟอร์ม E-Workforce ecosystem (EWE) ได้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยสร้างทักษะ ความรู้ใหม่ๆ พร้อมสร้างจุดแข็งให้คนไทย ในการยกระดับความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล เพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่การเป็นผู้มีทักษะสูงในการทำงาน 

Mr.Jeffrey Lewis ระบุว่า ต้องการให้ความร่วมมือครั้งนี้ขยายไปถึงภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ที่จะช่วยต่อยอดสมรรถนะในการทำงานของแรงงานให้สูงขึ้น ซึ่งนอกจากพัฒนาแรงงานของไทยแล้ว ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

สำหรับการรับรองมาตรฐานอาชีพของ Certiport มาใช้เป็นสมรรถนะสนับสนุนการทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ปัจจุบันมีด้วยกัน 7 สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ประกอบด้วยสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับการทำงาน (Microsoft Office Specialist Program: Microsoft Word) สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงานขั้นต้น (Microsoft Office Specialist Program: Microsoft Excel) สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการทำงาน ขั้นประยุกต์ (Microsoft Office Specialist Program: Microsoft Excell Expert) สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมงานนำเสนอ สำหรับการทำงาน (Microsoft Office Specialist Program: Microsoft PowerPoint) สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพราสเตอร์ สำหรับการออกแบบ (Adobe Certified Professional: Photoshop) สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ สำหรับการออกแบบ (Adobe Certified Professional: Illustrator) สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับงานมัลติมีเดีย (Adobe Certified Professional: Premiere Pro) ซึ่งผู้ที่ได้รับการรับรองจาก Certiport มาแล้วสามารถมายื่นขอรับหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงานจากสถาบันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เบื้องต้นมีผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะสนับสนุนการทำงานของสถาบันตามมาตรฐานของ Certiport แล้ว 250 คนด้วยกัน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ