ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ม.ค.

สคช. – กรมพัฒฯ ถกแนวทางกำหนดอาชีพนำร่องให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้มีโอกาสรับคุณวุฒิวิชาชีพ

27.01.2566
1,420 View
สคช. – กรมพัฒฯ ถกแนวทางกำหนดอาชีพนำร่องให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้มีโอกาสรับคุณวุฒิวิชาชีพ
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นำทีมประชุมคณะทำงานเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ กับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พิจารณานำร่องจาก 20 อาชีพซึ่งมีการจัดอบรมทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ เช่นรายละเอียดสมรรถะ วิธีการประเมิน หรือทดสอบให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผ่านการทดสอบได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วย
นอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันให้ผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถยื่นขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะได้ ซึ่งจะได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ