ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช.-กรมพัฒฯ แท็กทีม ดันผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

27.06.2566
5,146 View
สคช.-กรมพัฒฯ แท็กทีม ดันผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
27 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. โดยนางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมชี้แจงแนวทางการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 20 อาชีพ ที่ได้มีการเทียบเคียงมาตรฐานไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการนำร่องชี้แจงแนวทางให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีนายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน ก่อนจะเดินสายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ครบทั้ง 4 ภูมิภาคต่อไป
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า การทำงานร่วมกันของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อยู่ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน คือการยกระดับคุณภาพให้กับกำลังแรงงานของประเทศไทย นำไปสู่การจ้างงาน และผลิตภัณฑ์มวลรวมที่มีคุณภาพ การผลักดันให้กำลังแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับต่างๆ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อันจะเป็นการช่วยยกระดับกำลังแรงงานไทยได้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้งาน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง รับค่าตอบแทนพิเศษ พร้อมมีช่องทางในการฝึกอบรม พัฒนาตัวเอง ให้มีศักยภาพในการทำงาน และสร้างโอกาสการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การประชุมชี้แจงในครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้ และซักซ้อมในกระบวนการให้คุณวุฒิวิชาชีพ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน อันจะเป็นส่วนสำคัญให้กำลังแรงงานได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการมีคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่สอดรับกับมาตรฐานสากล ซึ่งรองรับกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีกระบวนการและประกาศข้อบังคับในการยอมรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้คุณวุฒิวิชาชีพ นำร่อง 20 อาชีพ ประกอบด้วย อาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมทิก ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ผู้ประกอบอาหารไทย พนักงานนวดไทย ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ช่างก่ออิฐ ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) และช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ทั้งนี้ กำลังแรงงานในกลุ่มอาชีพดังกล่าวที่มีความสนใจรับคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06 3373 3922 หรือเว็บไซต์ www.tpqi.go.th
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ