ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. ร่วมงาน Smart SME Expo 2023 พร้อมดันผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

06.07.2566
4,956 View

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมงาน Smart SME Expo 2023 งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์แห่งปี ภายใต้แนวคิด 9 MEGA TRENDS ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 6-9 กรกฎาคม 2565 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งเป็นงานรวมตัวผู้ประกอบการ SME กว่า 250 ราย พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันทางการเงิน ผู้ประกอบการ และกลุ่มธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME อาทิ ธนาคาร SME D Bank ธนาคารออมสิน มูลนิธิสัมมาชีพ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไป พร้อมปรับกลยุทธ์ได้ทันท่วงทีกับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน ภายหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 โดยมี นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย การส่งเสริมให้มีความความรู้ ทางด้านการเงิน การตลาด รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำไปต่อยอดกับการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ช่วยสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ และเป็นการตอกย้ำ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และกลุ่มธุรกิจ ในการร่วมกันกระตุ้นและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งร่วมกันต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ