ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. – ICDL ประกาศความร่วมมือยกระดับทักษะดิจิทัลให้กำลังคนของไทย ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพระดับสากล

25.07.2566
5,159 View
สคช. – ICDL ประกาศความร่วมมือยกระดับทักษะดิจิทัลให้กำลังคนของไทย ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพระดับสากล
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย Mr.Damien O’Sullivan ประธานกรรมการบริหาร ICDL Foundation ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการร่วมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ มาตรฐานสากล ICDL เพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand ดร.วิฑูร สิมะโชคดี ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลให้ก้าวสู่ระดับสากล ด้วยการนำสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัลของ ICDL มาปรับใช้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลของประเทศ ด้วยชุดฝึกอบรมในการเพิ่มทักษะและยกระดับทักษะกำลังแรงงาน และมาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องด้าน ICT ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการใช้งานระบบ E-Portfolio บนแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem (EWE) อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเทียบเท่ากับระดับอาเซียนและก้าวสู่ระดับสากลต่อไป
สำหรับบทบาทของ สคช. ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ คือดำเนินการรับรองมาตรฐานสากล และหลักสูตรอบรมของ ICDL พร้อมร่วมกันพัฒนามาตรฐานอาชีพ การประเมินสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัลและมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัลของ สคช. ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของประเทศ การเชื่อมโยงการใช้งานกับแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem (EWE) และการส่งเสริมค่านิยมในมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยการสร้างช่องทางในการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้านสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ของ ICDL
นอกจากนี้นางสาวจุลลดา ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2023 สุดยอดฝีมือดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ