ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช.เข้าพบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือแนวทางส่งเสริมให้กำลังแรงงานในประเทศ มีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล

29.05.2567
280 View
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะเข้าพบ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ที่สถานเอคอัคราชทูต ณกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสถาบันได้นำเสนอภารกิจ หน้าที่ของสถาบัน ในฐานะหน่วยงานรัฐภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และมีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้กำลังแรงงานในประเทศ มีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล
ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือในการผลักดันการประเมินสมรรถนะบุคคลในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์และให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่คนไทยที่ประกอบอาชีพในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแนวทางการลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย โดยสถาบันสามารถอำนวยความสะดวกในการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทย ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้เป็นแรงงานมืออาชีพ ที่มีความพร้อมตั้งแต่ต้นทาง และเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่ญี่ปุ่นกำลังขาดแคลน
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ