ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. เปิดเวทีรวมรุ่นใหญ่ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ส่องธุรกิจขนส่งกับการพัฒนากำลังคนในยุคที่คาดเดาไม่ได้

17.08.2566
4,159 View
สคช. เปิดเวทีรวมรุ่นใหญ่ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ส่องธุรกิจขนส่งกับการพัฒนากำลังคนในยุคที่คาดเดาไม่ได้
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ไบเทค บางนา นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา ไทล็อก โลจิสติกส์ 2023 (TILOG-LOGISTIX 2023) ในหัวข้อ ICB Logistics : พัฒนาคน ยุคบานี (BANI) และนางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของ สคช. กับการพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ โดยในงานเป็นการรวมตัวของผู้นำภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มาร่วมหาทางออกต่อการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพก้าวทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี ผู้แทนของสมาคม สมาพันธ์ ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ด้านโลจิสติกส์ เข้าร่วมงาน
นายนคร ระบุว่า ในยุค BANI ที่เต็มไปด้วยการคาดการณ์ได้ยาก ทั้งเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงวิกฤติโรคระบาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็อุบัติขึ้นแล้วบนโลกนี้ การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมรับกับทุกสถานการณ์จึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยเฉพาะกับเรื่องการขนส่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้กับกำลังคน และให้การรับรองคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพด้วย โดยมีคณะ ICB เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางในการพัฒนากำลังคนของประเทศให้รองรับทุกสถานการณ์
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งข้อมูลในปีนี้ธนาคารโลกได้จัดอันดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ พบว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 34 จาก 139 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่ง สคช. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ก็พร้อมส่งเสริมแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้มีคุณภาพสอดรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในภาพของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ICB ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่จะร่วมกันหาทุกแนวทางในการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งอนาคต ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้ประกอบการ และผู้รับบริการด้านการขนส่งซึ่งจะเป็นส่วนนำพาให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยก้าวเป็นผู้นำได้ในระดับอาเซียน และพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ทั้งภาคการผลิต บริการ และภาคการส่งออก ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
สำหรับงาน TILOG-LOGISTIX 2023 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow : ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตสีเขียวด้วยโลจิสติกส์อัจฉริยะรักษ์โลก” มุ่งเน้นการปรับตัวเดินหน้าสู่เทรนด์โลกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีโลจิสติกส์ยุคใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน พร้อมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการปรับตัวภายใต้แนวคิดเรื่อง Green โดยงานนี้มีผู้จัดแสดงกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมแสดงผลการดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพแล้วกว่า 28,900 คน ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ