ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

ม.ขอนแก่น ดูงาน สคช. เจาะลึกแนวทางการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ เพิ่มโอกาสให้นักศึกษารับคุณวุฒิวิชาชีพ

06.09.2566
2,521 View
ม.ขอนแก่น ดูงาน สคช. เจาะลึกแนวทางการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ เพิ่มโอกาสให้นักศึกษารับคุณวุฒิวิชาชีพ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าศึกษาแนวทางการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามความสอดคล้องของมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพทางการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)
นางสาววรชนาธิป กล่าวถึงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ของ สคช. ว่ามีการจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอาชีพ สามารถสะท้อนความต้องการของสถานประกอบการได้ และยังเป็นกลไกในการรับรองความสามารถของคน ว่าสามารถทำงานได้จริง นำไปสู่เส้นทางการพัฒนา สร้างความก้าวหน้าในการทำงานได้ ขณะที่แนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ที่ผ่านมา สคช. ได้ทำงานร่วมกับภาคการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของอาชีวศึกษา และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่ได้มีการนำมาตรฐานอาชีพจาก สคช. เป็นสารตั้งต้น ในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกัน พร้อมผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ได้มีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการรับรองในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ