ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช.หารือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สร้างความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการพัฒนายกระดับบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem

14.05.2567
390 View

นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย นางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ หารือร่วมกับนางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และคณะเจ้าหน้าที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการพัฒนายกระดับบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem นอกจากนี้จะได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าใช้งานแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Portfolio) รวมถึงสร้างการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านทางระบบ E-Training และยังได้มีการหารือทิศทางการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านการเงิน การบัญชี ให้กับสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ