ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือร่วมกับนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางการพัฒนาคนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

25.06.2567
352 View
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือร่วมกับนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางการพัฒนาคนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีหลักสูตรรองรับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะทางด้านอาชีพและมีองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมพร้อมให้บริการทุกคน ทุกอาชีพอยู่แล้ว รวมถึงมี อีคูปอง สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการ Up skill Re skill หรือสร้าง New skill เพื่อการพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ EWE Platform ซึ่งกรุงเทพมหานครมีความสนใจ และมีแนวคิดให้การสนับสนุนการพัฒนาคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรูปแบบอีคูปอง สนับสนุนการเรียนรู้ มุ่งสู่การมีงานทำ สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาระบบแนะแนวผู้เรียนสู่การศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงาน ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกำลังดำเนินการ เพื่อให้ทุกคนสามารถประเมินทักษะ ความรู้ ค้นหาตัวเอง และอาชีพที่เหมาะสมกับตัวตนได้อย่างง่ายดายผ่าน ECG Education and Career Guidance
เบื้องต้นนายศานนท์ได้ให้ความสนใจการพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะทางด้านดิจิตัล ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นในการต่อยอดในอาชีพ ซึ่งจะได้มีการหารือในรายละเอียดร่วมกันต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ