ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดประชุมรับฟังรายงานปิดการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม

01.09.2566
2,573 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดประชุมรับฟังรายงานปิดการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพบริการการศึกษาวิจัยและภาษา ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง จ.นครราชสีมา และได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้ง 4 หลักสูตร
โดยในงานได้มีการเสวนาเพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่กลไกในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในภาคการศึกษาและสมาคมวิชาชีพจากสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมทั้งได้มีการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบ E-Workforce Ecosystem Platform แก่ผู้ที่ผ่านการประเมินและนักศึกษาที่ร่วมงานด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ