ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. ร่วมจีไอที ดึงผู้เชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะฯ นักวิเคราะห์เพชร ครั้งแรก การันตีมืออาชีพด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า

02.07.2567
613 View
สคช. ร่วมจีไอที ดึงผู้เชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะฯ นักวิเคราะห์เพชร ครั้งแรก การันตีมืออาชีพด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า จัดการประเมินสมรรถนะฯ อาชีพนักวิเคราะห์เพชร ระดับ 3 จำนวน 11 คน โดยเป็นการวัดความรู้และทักษะด้วยการสอบข้อเขียน และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พื้นฐานตรวจสอบอัญมณี , การรับ-ส่ง และเคลื่อนย้ายอัญมณีที่ตรวจสอบ , การจัดแสงเพื่อจัดระดับคุณภาพเพชร , รายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์เพชร และรายงานผลการจัดระดับคุณภาพเพชร ซึ่งเป็นการประเมินครั้งแรกของอาชีพนักวิเคราะห์เพชร
โดยผู้ที่เข้ารับการประเมิน จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีในหน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่มีการรับรองประสบการณ์ในอาชีพอย่างน้อย 1 ปี และต้องผ่านการอบรมจากโรงเรียนหรือสถาบันอัญมณีศาสตร์ในหลักสูตรที่สอดคล้อง ไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมง นอกจากนี้ ต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยเฉพาะศัพท์ทางด้านอัญมณี เช่น ชื่อชนิดและประเภทของเพชร ชื่อสมบัติของเพชร และชื่อเครื่องมือ เป็นต้น
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ