ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. ผนึก กรมการจัดหางาน ร่วมยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพให้กำลังแรงงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ

12.09.2566
2,589 View

สคช. ผนึก กรมการจัดหางาน ร่วมยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพให้กำลังแรงงาน เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ
 
12 กันยายน 2566 นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการส่งเสริมการมีงานทำ โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายสันติ  นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้จรดปลายปากกา ท่ามกลางสักขีพยาน ประกอบไปด้วย นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการ นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน

นายนคร กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้นำศักยภาพ มาร่วมกันผลักดันให้กำลังแรงงานของประเทศ สามารถการเข้าถึงโอกาสการใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ให้การรับรองความรู้ ความสามารถ ของผู้ประกอบอาชีพ นำไปสู่การมีงานทำ รวมทั้งส่งเสริมให้กำลังแรงงานปรับตัวให้เข้ากับตลาดแรงงานในปัจจุบัน สามารถเข้าถึงแหล่งงาน ภายใต้หลักการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม และรับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อไป
 
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มีการทำงานร่วมกันกับกรมการจัดหางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน E-Workforce Ecosystem (EWE) ทั้งระบบไทยมีงานทำ และระบบแนะแนวอาชีพ สำหรับบทบาทของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ จะมีการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม โดยนำระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E–Training) ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อจัดทำข้อมูล ด้านการแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สนับสนุนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ รวมถึงผลักดันให้แรงงานไทย ที่กลับจากการทำงานในต่างประเทศ เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพอีกด้วย

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน มีความยินดี ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ สคช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจบริการ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ เพื่อยกระดับสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงการจ้างงานอย่างมีจริยธรรมต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ