ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

ผู้บริหารสถาบัน ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ เข้าศึกษาดูแนวทางการทำงานของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ

29.06.2566
5,513 View

นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาววรชนาธิป  จันทนู รองผู้อำนวยการ และผู้บริหารสถาบัน ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ นำโดยนายพุทธิกร รัชตะทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เเละที่ปรึกษานโยบายและแผนพัฒนาหลักสูตร เข้าศึกษาดูแนวทางการทำงานของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ ได้รับรู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนากำลังคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในการนำไปประกอบอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ ได้ให้ความสนใจสมัครเข้าใช้งานระบบ E-Portfolio เพื่อสร้างโปรไฟล์ส่วนตัว รวมถึงให้ความสนใจการใช้งานระบบ E-Training เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมในอาชีพ ที่ให้ความสนใจ นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน ทั้งนี้ น้องๆ ยืนยันว่าจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ