ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. ทัวร์อีสาน ปักหมุดจังหวัดมหาสารคาม ชวนนักเรียน นักศึกษาใช้งานระบบ E-Portfolio

14.07.2566
5,690 View
สคช. ทัวร์อีสาน ปักหมุดจังหวัดมหาสารคาม ชวนนักเรียน นักศึกษาใช้งานระบบ E-Portfolio
 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมแนะนำระบบ E-Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ในแพลตฟอร์ม E-Workfoce Ecosystem ให้กับอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 
สำหรับการลงพื้นที่ แนะนำการเข้าใช้งาน E-portfolio มีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สมัครเข้าใช้งานกว่า 1,500 คน ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการขยายผลกิจกรรม และเชิญชวนให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกงานได้บอกต่อการเข้าใช้งานระบบต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์จากระบบ EWE ในการฝึกฝน ฝึกอบรม เก็บข้อมูล เชื่อมโยงสู่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้ระบบ E-Workforce Ecosystem อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ