ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. – depa ประกาศความร่วมมือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตอกย้ำความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

11.09.2566
1,837 View

สคช. – depa ประกาศความร่วมมือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตอกย้ำความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 
นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จรดปากกาลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับบริการประชาชน โดยมีนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมเป็นสักขีพยาน

นางสาวจุลลดา กล่าวว่าที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กำลังแรงงานไปแล้วกว่า 4 แสนคน พร้อมผลักดันให้คนทำงาน และนักศึกษา ได้มีการเก็บสะสมเป็นรายสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ก่อนรับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ โดยในปี 2567 สคช. จะมีช่องทางใหม่ในการเปิดหน่วยฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ พร้อม E-Coupon  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งความร่วมมือกับ depa จะสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem หรือ EWE ไม่ว่าจะเป็น ระบบ E-portfolio ที่สามารถเก็บประวัติ ข้อมูลวุฒิการศึกษา ผลงานประสบการณ์ทำงาน และการฝึกอบรม ระบบจับคู่งาน Job Matching ระบบแนะแนวอาชีพและค้นหาทักษะ Career Guidance and Skill Check ระบบสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ Digital Competency Bank รวมไปถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพทั้งหมด มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล ด้วยระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยต่อไป

นานณัฐพล กล่าวว่า depa ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการบริการประชาชน ที่ผ่านมาได้มีหารือร่วมกับ สคช. เกี่ยวกับ Certificate และการทำ Blockchain เพื่อให้บริการประชาชน  ซึ่งหลังจากความร่วมมือครั้งนี้จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ สคช. เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนต่อไป

สำหรับความร่วมมือตาม MOU ของสองหน่วยงานครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับบริการประชาชน หรือบริการสาธารณะบนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาบุคลากร ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล (Data Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) รวมถึงร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับประชาชน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ