ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. และ HRDK หารือแนวทางยอมรับประกาศนียบัตรรับรองทักษะช่างเชื่อมร่วมกัน

08.05.2567
323 View
สคช. และ HRDK หารือแนวทางยอมรับประกาศนียบัตรรับรองทักษะช่างเชื่อมร่วมกัน
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับ Mr. Byung Wook Lee, Exective Director, Global Institute for Transferring Skills (GIFTS) และผู้เชี่ยวชาญจาก Human Resources Development Service of Korea (HRDK) สังกัดกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี ประชุมเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพช่างเชื่อมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ HRDK เพื่อนำไปสู่การยอมรับประกาศนียบัตรรับรองทักษะร่วมกัน ตามกรอบบันทึกความเข้าใจเพื่อการยอมรับทักษะและคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน โดยในการประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยสมรรถนะหรือทักษะที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ซึ่ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ HRDK จะหารือกันต่อไปเกี่ยวกับระบบประเมินช่างเชื่อม และสรุปแนวทางการรับรองทักษะร่วมกัน
นอกจากนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้สังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพช่างเชื่อมของ HRDK และได้เยี่ยมชม Hyundai Heavy Industries เพื่อสังเกตการณ์การทำงานของช่างเชื่อมในอู่ต่อเรือ เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการทักษะอาชีพช่างเชื่อมของอุตสาหกรรมเกาหลี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะให้ช่างเชื่อมไทยที่จะเดินทางไปทำงานได้อย่างตรงจุด
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ