ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช. ร่วมวงพัฒนาหลักสูตร OFOS ก่อนเปิดลงทะเบียนในงาน THACCA SPLSH ปลายเดือนนี้

21.06.2567
380 View
สคช. ร่วมวงพัฒนาหลักสูตร OFOS ก่อนเปิดลงทะเบียนในงาน THACCA SPLSH ปลายเดือนนี้
นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS Workshop) โดยมีนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนา พร้อมชี้ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร OFOS ที่จะเปลี่ยนประเทศไทย เพราะการจะทำให้ Soft Power เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ต้องเริ่มจากต้นน้ำของ Soft Power คือคน เมื่อประเทศไทยมีคนเก่ง สร้างสรรค์ ทักษะฝีมือระดับสูง ก็จะมีโอกาสนำพาขับเคลื่อน Soft Power ให้เกิดผลเร็จได้
โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการหารือ และพัฒนาหลักสูตร OFOS ของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง 11 สาขา ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน นำไปสู่การจับคู่งาน การมีงานทำ และสร้างรายได้ รวมถึงเป็นการยืนยันความมั่นใจร่วมกันสำหรับหลักสูตร OFOS ที่จะเปิดลงทะเบียนในงาน THACCA SPLASH และเพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร และระบบซอฟต์พาวเวอร์คลังหน่วยกิต (National Soft Power Credit Bank) มุ่งสู่การสร้างหลักสูตร OFOS ที่มีคุณภาพสูงต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ