ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

คณะอนุกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหา หารือ สคช.จัดทำหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ ภายใต้ THACCA

21.05.2567
351 View

คณะอนุกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ ภายใต้ THACCA โดยมีนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านอาหาร ร่วมพูดคุย ซึ่งการจัดทำหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพของ THACCA จะดำเนินการสอดรับกับมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ผ่านหลักสูตร THACCA จะได้การรับรองสมรรถนะการเรียนรู้ และมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพด้วย ซึ่งหลักสูตรเชฟอาหารไทย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี และมีความพร้อม มีความสนใจประกอบอาชีพเป็นเชฟอาหารไทย รวมถึงผู้ที่อยู่อาชีพอยากจะ up skill re skill หรือมีแผนจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารไทยก็สามารถเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรได้ ตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ